Одгонетање мапе Агарте

Радни наслов: Студија - улазак у Агарту, јер су тај улаз тражили многи, барем им је тако лепо звучало кад се каже. Агарта је моје средње име, наравно због трилогије коју сам писао, па ми је било велико задовољство да ово дешифрујем.
Мапа као да је писана руком, или неким посебно стилизованим фонтом. Зато ће овде симболи бити дати редним бројевима, ради лакшег сналажења. Оригиналан текст је преписан на грчком, испод иде превод. Већ тако би читалац "између редова" могао прочитати како је превод био могућ, иако на први поглед тако не изгледа...

Прва слика лево

ΑΡΧΗ "Α" ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ "Ω" ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ 9003 - 9100
Почетак "алфа" и крај "омега" рукоположења сила осељења интергалактичких побуњеника против галактичке владе драконијанаца 9003 - 9100

Γ - 1: ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ "ΣΤΕΡΕΟΥΦΗ" "ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΑΙΑΣ" ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΩΜΕΝΗ ΑΟΡΑΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ "ΣΤΕΡΕΑ" ΥΛΗ Γ' ΔΥΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΣΑ ΤΟ ΥΠΕΡΗΛΙΑΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Сферни плашт "стереотипне" скривене земље који се састоји од невидљивих прозирних "солидних" материјала димензија окружених суперсистемом.

2: ΗΛΙΟΥ "ΣΕΡΙΟΥ"
СОЛАРНА СЕРИЈА (СЕРИЈСКО СУНЦЕ)

Ρ - 3: ΩΣ ΕΞΗ "ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΓΑΙΕΣ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡ. ΤΟ ΥΠΕΡ-ΑΝΘΗΛΙΚΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Како следи, "скривене земље" соларне серије унутар путање из које следи наш посебан као и наш дуални сунчев систем.

П - 4: ΩΣ ΕΞΗ "ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΓΑΙΕΣ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡ. ΤΟ ΥΠΕΡ-ΑΝΘΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Како следи, "скривене земље" соларне серије унутрашње путање из којих следи хипер-расцветали систем.

5: "ΑΝΤΙΣΕΙΡΟΥ" ΜΕΛΑΝΟΣ ΟΠΗΣ
"Антисеријско" Црно Сунце

+Т - 6: ΩΣ ΕΞΗ "ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΓΑΙΕΣ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡ.
Како следи, "скривене земље" "антисеријског" Црног Сунца, унутрашње путање

+Σ 7: ΩΣ ΕΞΗ "ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΓΑΙΕΣ" ΕΞΩΤ. ΤΡ. ΤΟΝ ΥΠΕΡ-ΜΕΣΗΛΙΟ "ΥΠΕΡΙΩΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΓΑΙΕΣ
Како следи, скривене земље "антисеријског" Црног Сунца, унутрашње путање "Хиперион Аполона" и скривене земље.

О - 8: ΙΠΠΟΠΕΔΙΩΝ ΤΡΟΗΙΩΝ 
Коњичке путање бесконачности

Прва слика десно

Δ - 9: ΔΙΑΠΥΡΗ ΖΩΝΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΗΣ ΥΛΗΣ Γ' ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ Β, Ν, ΧΕΛΙΟΣ ΟΠΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΠΟΛΟΥ "ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΑΙΑΣ", ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ "ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΑΙΑΣ" ΕΚΠΕΜΠΙΩΝ ΗΛΙΟΣ "ΥΠΕΡΙΩΝ ΖΕΥΣ"
Ватрени појас прегрејаног материјала димензија Β, Ν, Сунца на месту северног и јужног пола "скривене земље" нивоа меридијана скривених земаља соларне серије, зрака сунца "Зевса Ипериона"

10: (ΗΜΙ) ΕΚΠΕΜΠΩΝ ΜΕΣΗΛΙΟΣ "ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ" - ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΑΝΘΗΛΙΟΣ (ΜΕΛΑΝΑ ΟΠΗ) "ΥΠΕΡΙΟΥΣΑ ΗΡΑ"
Изумрли меридијан "Хиперион Аполона", "антисеријског" Црног Сунца, цвета који упија (Црно Сунце) ултраљубичасту светлост.

А - 11: ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟ
Почетак деловања са улазом галактичке управе (владе) астролога.

12: ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΑΙΑΣ Γ ΤΟΥ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΕΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΣΕΡΙΟΥ" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΠΗΣ Β Χ Η ΜΟΙΡΑ Χ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟ ΔΙΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΡΚΕΙ ΕΞΩΘΕΝ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗ ΜΑΣ "ΜΕΙΖΟΝΑ ΓΑΙΑ"
Ти си унутар скривених земаљља, сферног плашта, биполарног система, "серијско-антисеријско" преко северне рупе Х и судбине астролога гранају се на две гране и опседају споља нашу сопствену "Младу Земљу".

Θ - 12а: Η, ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ ΕΙΣΗΑΘΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΚΗΣ "ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΓΑΙΑΣ" Ρ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΟΥ ΤΗΣ, ΟΠΟΣ ΔΕΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΠΑΛΑΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"
Акције су уведене Н, у унутрашњост скривених земаља на унутрашњим путањама кроз рупу северног пола (њиховог), која је прихваћена дијаграмом изгледа противника сила галактичке управе (владе) астролога.

13: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α ΜΕΤΑΠΡΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΗΝ Ω ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΗΤΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ ΑΣΤΡΟΣΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΟΠΗ ΤΗΣ "ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΓΑΙΑΣ" Ρ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΥΠΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΙ ΚΑΟ ΩΙΙ.
Компанија галактичке управе смене Ω за уклањање губитника драконијанских астролога сила галактичке управе од севера до скривених земаља унутрашњих путања са два могућа подизвођача ΩΙ и ΩΙΙ

ΩΙ - 14: ΕΑΝ Ο ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΩΑΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΙΛΩΣΕΩΣ
Ако драконијански астролог није претплаћен - протерује се.

Прва слика у кругу:

ΣΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: ΑΝΑΤΡΕΥΤΕ ΕΩΡΑΙΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΞΕΛΘΕΘΕ ΑΠΟ "NATO" ΚΑΙ "ΕΥΡΟΣΤΡΑΤΟ", ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΟΧΙ...
Белешка за грчке снаге: свргните Јудеомонголе (Хазаре) и масонске политичаре (масонска друштва) у Грчкој и изађимо из НАТО и ЕУ, савезника драконијанских астролога (компаније галактичке управе), јер ако не...

... ΘΑ ΕΚΗΔΕΝΙΣΘΕΙΤΕ ΟΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟ ΑΣΤΡΟΤΟΛΟ, ΑΠΟ 2004 ΕΩΣ 2012
Бићете задивљени (колико има) издајица међу грчким астролозима Андромеде унутар скривених земаља у периоду 2004-2012.

ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΓΟΣΤΑ ΕΙΣ (ΦΕΥ) ΔΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΣΤΡΟΦΙΣΙΚΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΕΟΦΙΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΜΑΣΟΝ ΣΤΟ ΕΥ
Одговара на податке дијаграма несвесно студија астрономије - астрофизике и теофизике, филозофије масона у ЕУ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ "ΜΕΓ. Γ." 
Унутрашња површина шупљине скривених земаља.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΥΡΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ "ΜΕΓ. Γ." ΠΕΡΙ - ΕΧΟΘΣΑΣ 13 ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΟ 13 ΑΝΘΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΥΜ. ΣΕΡΙΩ
Спољна закривљена површина скривених земаља садржи 13 соларних серија и 13 антисоларних серија система.

ΟΜΟΙΩΣ, ΤΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ "ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ" ΔΙΝΑΜΕΩΝ "ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΓΑΙΑΣ"
Слично, опсесије ривалством сила унутар скривених земаља и галактичке управе земаљских господара

Друга мапа

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΑΤΑΡΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟΥ 2003 - 2019
РЕСТАУРАЦИЈА РИВАЛСТВА СИЛА ЧЕТВРТОГ ЛОКАЛНОГ ПРОСТОРНОГ РАТА 2003 - 2019.

Γ - 15: ΣΦΑΙΤΙΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ "ΣΤΕΡΕΟΘΦΗ" "ΜΕΙΖΟΝΑΣ ΓΑΙΑΣ" ΑΠΟΤΕΛΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΩ-ΜΕΝΗ ΑΔΡΑΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ "ΣΤΕΡΕΑ" ΘΛΗ Β'  ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΣ ΠΕΡΙΚΕΟΥΣΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΖΣΤΗΥΜΑ ΤΟ ΑΝΘΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΙΠΠΟΠΕΔΙΩΝ
Сферни омотач "чврст" "Младе Земље" који се састоји од кристалних инертних прозирних чврстих материјала В димензија који чекла наш Сунчв систем да се трансформише у систем коњичких планета.

16: ΕΚΠΕΜΠΩΝ ΗΛΙΟΣ "ΖΕΥΣ"
Сунце које зрачи - "Зевс"

17: Η ΜΙΕΚΠΕΜΠΩΝ ΜΕΣΗΑΙΟΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" "ΑΒΕΛΤΕΡΟΣ"
Помоћни медиј "Аполон Бескрајни"

18: ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΑΝΘΗΛΙΟΣ [ΜΕΛΑΝΑ ΟΠΗ] "ΗΡΑ"
Упијајуће антисунце (Црно Сунце) "Хера"

К - 19: ΤΡΟΧΙΑ "ΔΙΟΣ" ΚΑΟ ΕΠΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Π.
Орбита "Зевса" и седам петљи унутрашњих планета.

А - 21: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΣ ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΑ ΟΠΗ "ΜΕΙΖΟΝΑΣ ΓΑΙΑΣ" ΜΕ ΔΥΟ ΜΟΙΡΕΣ Η ΚΑΙ Θ
Влада галактичких астролога - уђи на северну рупу "Скривене Земље" а две судбине Η и Θ.

Н - 22: ΜΟΙΡΑ 960 ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΗΤΟ 8 ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΜΑΧΗΣ ΜΕ 100 ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΚΑΣΤΗ ΟΙ Π.Μ.
Судбина рата 960 планета са осам кракова борби између 100 планета

1, 2, 3 ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 4, 5, 6 ΝΑΥΑΡΧΕΙ 7 ΚΑΙ 8 ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΡΡΙΦΑΝ ΤΟ "COLUMBIA" ΜΕ ΝΗΡΗΞΗ ΑΝΤΙΥΑΗΥ
1, 2, 3 су димензије 4, 5, 6 и олупине 7 и 8 бродова који су се срушили "Колумбија" експлозијом антиматерије.

Друга мапа унутар круга

ΣΗΜ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΜΗΣ "Β-Ι-Ν", ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΤΟ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΤΑΝ ΤΡΟΧΙΩΝ ΠΛΑΝΙΤΩΝ "Κ-Ζ-Λ-Μ"
Ниво секције "Β-Ι-Ν" је у сваком нивоу еклиптике  када је у орбити планета "Κ-Ζ-Λ-Μ".

Х - 23: ΤΡΙΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕΤ. ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΝΟΣΤΩΝ ΑΜΟΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΝΟΣΤΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ "ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ" ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΙ ΟΠΟΝ "Β" ΚΑΟ "Ν" ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΑΦΥΓΗ
Трећа судбина галактичке владе астролога непознатих људи у рату планета и непознатих путања који се налазе изван северне и јужне рупе и избегли су искључење. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΙΤΝΙΑΚΟΙ ΔΡΑΚΟ ΝΙΑΝΟΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΑΞΟΝΑΥ Η. Π.Ε.Ι. ΕΧΟΥΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑ...
Пажња: Виртуелни саиграчи драконијанаца једних геостратешких противника осовине П.Е.И. преокрећу напопако галактичку владу астролога...

Мапу набавила и идејама помогла
Рената Вагнер
Превео
Иван Вукадиновић


Коментари

Популарни постови са овог блога

Псеудопатриотизам

Како је плитак Дејан Стојиљковић

Коловрат