Курс практичне филозофије 1

Реторичко питање које сам добио је - зар и тако нешто постоји... Филозофија, па практична? 
У сваком случају то јесте назив, а на примаоцу поруке је да процени њен садржај. Курс је у организацији Нове Акрополе, и у току је. До сада сам одслушао шест предавања (од четрнаест) и ова су се, занимљиво, односила више на филозофију Истока (дакле све источно, па и јужно, од Грчке), што је оно што се иначе слабије у школском систему изучава. Европоцентризам је правдан наводним недостатком критичког мишљења на Истоку. 
Увод је ипак, што ћемо видети, више везан за античку Грчку. Овде ће бити дата три јавна предавања (Хераклови радови нису у оквиру курса) која су била јавна, па стога могу пренети све што сам записао. Што наравно није као да сте на тим предавањима били...

Увод

Практично значи примењиво, а примена зависи од нас. Филозофија је увек последица времена у којем настаје. Његовог тока.
Према Конфуцију постоје три начина учења:
 1. Рефлексија (спознаја)
 2. Имитација
 3. Искуство
Имитација је препознавање у другоме онога што нам недостаје. 
Оно што доживљавамо као савршенство је наша представа о савршенству.
Грешка је у очаравању (што је претходни корак), а на у разочаравању.
Нико од нас не зна унапред какво је претходно стање свести. (Према Џордану Питерсону они који лажу мисле да могу погодити будућност и према томе подесити реалност - оп. А.)
Патња је сигуран начин на који се буди свест (буда), мада има и других начина.
Када смо добили способност да користимо УМ, све је требало поново свесно научити. (Упоредити са теоријом бикамерализма, према којој (само)свест настаје у времену познате нам историје. Питао сам се да ли је тиме више добијено, или изгубљено - оп. А.)
Како да се представим да изгледам бољи?
Човек је срећан кад је повезан, отворен, уједињен. Одакле се полази?
Од унутрашњег система вредности.
Прилагођавање споља је могуће ако смо изнутра стабилни.
Егоизам је добар начин да сами себе третирате као ствар.
Ученик као начин животан. Учеништво - процес у којем човек повезује себе.
 1. Посвећеност
 2. Истраживање
 3. Служење
Ти се тиме служиш, то служи другима. 
Негде у нама душа се јасно сећа и постоји латентна могућност... (Свако учење је присећање - Тесла)
Хронос је време - једина енергија која се не обнавља. Каирос - прилика унутар времена. 
Вертикала. Дотакнути непролазно биће. Искористити тренутак.
Живети са - собом, другима, историјом... Упознај самог себе - упознаћеш свет и богове (интелигентне силе природе).

На слици десно види се да човека чини дух, душа и тело. С тим у вези погледајмо трипартитну структуру душе код Индоаријеваца. Али овде нас речи помало издају, што није чудно код оваквих тема. Ако смо душу изједначили са човеком, онда је оно у средини "душа у ужем смислу". Могли бисмо користити грчки израз д(а)емон, или психа. 
Психа окренута само ка телу гледа у одраз и пада у очај. Психа окренута ка духу добија усмерење. Симбол психе је огледало, такође и лептир (хм... Лептирица - оп. А.). Лавиринт увек има излаз.
Природна филозофија се развила у ренесанси као део живота - исконска.
Можемо погледати и једну другу схематизацију, узлазним редом:
 1. Етерофизичко тело (штула - индијски)
 2. Енергија - живот - прана
 3. Емоције - лингам
 4. Разум - ками-манас
 5. Чисти ум - манас
 6. Интуиција - буди
 7. ВОЉА - АТМА
Етерофизичко - задаје облик и структуру. Манас - свеобуихватан, апстрактан. Интуиција је просветљење. Атма је воља бића. 
Ти си искра бића која је кренула на пут.
Горња три аспекта су индивидуа, а доња четири персона (значење: маска, оно кроз шта пролази звук). Или према трипартитној структури - сома (1 и 2), психа (3 и 4) и нус (5, 6 и 7).

Хераклови радови

Обични, филозофски и простачки смисао за хумор! "Нека тајна нелагода глође корене нашег бића" Јунг
Херој има двоструку природу - божанску и људску. Ниједно људско биће не може да угаси унутрашњи глас који поставља питање бића.
Унутрашњи рат. Победити страх од живота. НИКЕ.
Младост & Зрелост
Знати шта хоћеш од живота, не на туђу штету. Кроз побеђивање себе остварујеш своју судбину.
Судбина је једнака за све људе, оно што нам се догађа су форме. Изгубили смо способност симболизовања, учења од живота.

Пут хероја (митологија и фикција)

Почетно стање - разбијање стања - пут - најочигледније препреке - шта развијаш? - чему ово све служи? - задаци битни за другога - силазак у подземље - мисија! - учитељ.
Све ово имамо у дванаест Херкулових задатака. Прича је увек слојевита - има различите кључеве. Последња три задатка (рада) припадају оствареном човеку. Јабука (златна, Хесперида) је симбол мудрости. 

О Херкуловим радовима можете прочитати у било којој енциклопедији митологије. Осим тога, рађено је у групама пролазак кроз по два задатка, у мом случају су то били Немејски лав и хидра из Лерне (прва два рада).

Поука Бхагавадгите

Митска Индија - Аријаватра. Само се појавила у долини Инда. Људи са већ формираним системом.
Самсара - кружење свега у природи; човек је заточеник. Више аспеката кружења у природи.
Од човека зависи разумевање учења - није се баш причало по улици, али када је почело да се прича... (рецимо реинкарнација)...
Ако се поново родиш значи да си везан са оним што није прочишћено. Стање свести схватити на садашњем нивоу.
Браманизам, хиндуизам... су модерни појмови (или конструкти). Ведска традиција у почетку.
Једна истина није људска категорија, али препознавање нечег истинитог јесте људско.
Према сазвежђима могу да се реконструишу датуми (рецимо пре пет хиљада година...)
Самсара - круг патње, бола, врћења...
Бесмртност као материјална не постоји. Симболички појам, односи се на стање свести.

Махабхарата

Бхарата - народ који се обавезао да тражи истину, само истина побеђује. 
Синови Вјасе - Панда (пет синова, потомци богова) и Дртараштра (сто синова). Јурдиштира на коцки (превари) изгуби краљевство на дванаест година. За то време Пандуови синови развијају вештине, Дртараштрини тртаре на власти (у лажима).
Арџунара је син Индре (Перун...) и његовим бојним колима управља Кришна.

Бхагавадгита

Нема никакве радње, само разговор између скршеног ратника и Кришне. 
Божанско зависи од тога како човек успоставља контакт са тиме.
Изабрано обавезује, неизабрано умире.

Психолошко - морални кључ

Круцијалне ствари објаснити кроз мит; рационално има границе. Мит се обраћа другом аспекту човека. Митови и бајке су много едукативнији. Мит се памти, рационално се мора са нечим повезати.
Кали-југа је почела када је у борби задат ударац испод појаса. Основне ствари, колико може схватити човек Кали-југе. Човек почиње да пише јер је изгубио могућност памћења.
Једино свест успоставља  континуитет.
Арџуна представља човека, стање између. Куруи представљају нагоне, Пандаве врлине. Битка се води у човеку. (Упореди - Мухамед мали и велики рат, обрадио Евола - оп. А.) Бори се за град мудрости Хастинапуру. Смртни елементи могу да владају одређено време.
Кола симболизују носиоца (возача) свести. Да се постави на место. Куруи су делови самог Арџуне. Ако крене у битку изгубиће део себе.
Рацио не може да претпостави квалитативно другачије стање од онога које тренутно постоји. Мане се боре да би опстале. 
Кришна: Никад у прошлости није постојало време кад нисмо постојали - јер смо бесмртна бића. Ништа оно што истински јесте не може да умре. (Види пред крај осврт на морал, што се тиче спољних сукоба - оправданости убијања у неким ситуацијама). Трајност духа и пролазност материје.
Човек се рађа зато што жели да се роди. Дух по себи (без оруђа) не може себе спознавати. Психа и остало су алати за спознају. 
Пробудити свест: КО САМ ТО ЈА. Постати свестан духа.
У пролазном свету деловати исправно. Делање које налаже закон, а не склоности. Ратник да се бори. 
Супротно је деловање због очекивања награде. Очекивање награде је уцена. Природа гледа стање свести. Исправно деловање из љубави? Љубав је снага која уједињује. Љубав је осећај одговорности. 
Знање је изнад делања, али пази да не пређеш у неделање. Знање долази делањем. Екстракт.
Модел за живот. Вредности. Да ли си ти са знањем нешто променио (види 11 Марксових теза о Фојербаху, посебно једанаесту - оп. А.)
Жеља нас спречава да живимо у сред великог закона. 
Како да се ослободимо илузија? Врши своју дужност!
Дарма - морални закон. Смисао љубави је космички принцип.
Карма - спуштање дарме на ниже нивое. Расцепи се на узрок и последицу. И време. 
Време је пролазност и медиј кроз који се одвија еволуција свести. Човек је једини који учи понављањем.
САТВА - духовни ниво, тачка стабилности
ТАМАС - пасивност
РАЏАС - активност.
Превазилажење супротности.
У Индији касте су изворно стања свести. 
Којим год путем да идеш то је мој пут (Кришна).
Не постоји стална тачка хармоније. Истрајност. (Јер је Универзум динамички систем - то је аксиом - оп. А.)
Ко искрено чезне за истином никада неће бити препуштен себи. 
Да ли ћеш се борити за остварење човека у себи?
Коментари

Популарни постови са овог блога

Псеудопатриотизам

Како је плитак Дејан Стојиљковић

Винчанска култура и систем вредности