Rune vs Tarot

Nije mi namera da ovde iznosim vrednosne sudove, uostalom ja sam se već opredelio. O Runama ne
znam dovoljno da bih poredio, dok su moja saznanja o Tarotu informativna. Tako da ću izneti neke paralele, ono po čemu se ova dva sistema razlikuju, kako ja vidim. Ne znam da li će biti od neke koristi, u svakom slučaju što reče Gutović ne može da škodi.

Tarot karte postoje u Evropi od XV veka, a divinacija i druge okultne primene nisu poznate pre XVIII, barem tako tvrdi Wiki. No ne treba to shvatati kao apsolutnu istinu, jer tarotolozi se pozivaju na tradiciju od starog Egipta i Knjige Tota (ili je to pozivanje samo na Alisterovu verziju?), Jovanovo Otkrovenje u Bibliji, te kasniju tradiciju zapadnog ezoterizma (Rozenkrojcere i ostale). Što se tiče same Wiki kao izvora, u svom prvom blogu o Runama sam prokomentarisao da po tom izvoru Rune postoje od prvog ili drugog veka naše ere - to je možda korišćenje ovih simbola kao pisma, prema kojem su drevni narodi imali rezervi, korišćenje magijskih simbola je po svemu sudeći mnogo starije. 
Uopšte utisak mi je da drevno poreklo Tarota nestaje u magli (tako je barem predstavljeno u knjizi Duhovi tarota, Nenada Đorđevića Talermana - koja mi je izvor). Nasuprot tome, kako idemo ka sadašnjosti imamo mnogo različitih tumačenja, veliki magovi su se bavili Tarotom. Sa Runama je drugačije - imamo dosta sačuvanih izvora iz starine, recimo anglosaksonske, staronordijske i staroislandske runske pesme, a savremenih tumačenja ima, ali vidno manje nego kad je reč o Tarotu.
Oba načina (da upotrebim taj izraz) imaju više sistema. Variraju i brojevi karti, odnosno runa. U Tarotu se ustalilo 78 karata (22 velike i 56 male arkane), dok se od runskih sistema najviše koristi Stariji Futhark sa 24 rune. Kako sam video različiti prikazi (pa onda i tumačenja) koja postoje u recimo Viskonti-Sforca tarotu i Marseljskom tarotu se daju sasvim ravnopravno. Sa druge strane runolog ne bi trebalo da recimo Armanen rune ili tzv. Slovenske smatra ravnopravnim sa runama Starog Futarka. Naravno, naći će se oni koji će ako treba i vatreno braniti ove nove sisteme - o tzv. Slovenskim runama sam, između ostalog, pisao ovde

Runski sistem stoji sam za sebe. Naravno, analogije i povezivanja značenja sa drugim sistemima i učenjima (tu spada i Tarot) su dobrodošli. No da bi čitali Rune i povezivali se sa njima osim znanja samih Runa dovoljno je da imamo i znanja o životu, koja su uostalom neophodna za svako "čitanje sudbine" (ne kažu džabe da ko radi dobre horoskope je pre svega dobar psiholog). Ne moramo znati nešto izvan samih značenja Runa, i naravno nordijske mitologije u onoj meri u kojoj je povezana sa određenim značenjima.
Sa druge strane, mogu da vidim za Desetku pehara: Vladar ove karte je Gospodar Savršenog Uspeha. On je predstavnik Marsa u Ribama i vladar Malkuta u Brijahu. Šta to znači? To znači da bi trebalo da dobro znam astrologiju i Kabalu da bih razumeo kakav je to savršeni uspeh. Ne kažem da je to nešto po sebi loše. Mnogi su počeli da se bave Tarotom posle bavljenja horoskopima. Sa druge strane, znanje Kabale je veoma bitno za bilo koji zapadni ezoterizam (koji se ne može odvojiti od judeohrišćanskih tradicija, ma koliko se neki trudili), ako neko želi time da se bavi. Samo kažem da s jedne strane imamo jednostavnost, sa druge možda bogatija tumačenja.
Runolozi se ne slažu oko značenja Runa u obrnutom položaju, a lično sam bliži shvatanju da položaj ne određuje (barem ne isključivo) čitanje Rune. Neke Rune su iste u oba položaja. Sa druge strane čitanje Tarot karte u obrnutom položaju (a pominje se i "prenaglašeno značenje") ipak obavezuje. Dobra strana toga bi bila što se onda ne može izbeći loše čitanje, ako nam ga Tarot daje. (Treba imati u vidu da se stvari ni u jednom sistemu ne posmatraju deterministički, na našim akcijama je kakav će biti krajnji ishod. Lično ću se pozabaviti još nordijskim konceptima sudbine, a to su Wyrd i Orlog).

Najzad, usudiću se da pretpostavim za koje "primene", odnosno oblasti tumačenja je šta bolje. Imajmo u vidu da se isto može odnositi i na praktičnu magiju jer ideja je da se povezivanjem sa simbolima može nešto učiniti u tzv. objektivnoj realnosti. Stekao sam utisak da se, u principu, Tarot više odnosi na odnose s ljudima (i različite njihove uloge), dok se Rune više odnose na događaje i okolnosti (u filmu Rane ima lepo objašnjenje šta su okolnosti). 
Rune se mogu lepo shvatiti prema Kembelovom putu heroja, shemi koju imamo u praktično svim mitovima. Ne bih rekao da takav sled postoji u kartama Tarota, barem ne velike arkane (mada nije slučajno što je Luda prva, odnosno na nultom mestu). Sa druge strane, kada se karte male arkane poređaju po redu u svojoj boji, one svojim redoslednom pričaju svoju priču. 
S tim u vezi, pre bih tražio tumačenje tarota ako treba da imam posla sa nepoznatim ljudima - dakle, nemam pojma s kim ću morati da se sretnem, ali znam da će mi se s nekim put ukrstiti oko određene stvari; ili osuđen sam na saradnju sa ljudima koje tek površno poznajem. Rune bi bile bolje za divinaciju ako su nam okolnosti nepoznate - bilo da one dolaze od prirode, ili državnog sistema (koji nam deluje impersonalno). Takođe ako imamo posla sa ljudima koje dobro poznajemo, mada je pitanje koliko nekoga možemo dobro poznavati...
Što se tiče finansija, ako ne gledamo za šta su vezani uticaji, mislim da su oba načina podjednako dobra. Ako nekoga zanima kakav će on ili ona biti (ne znam koliko ljudi uopšte traže divinaciju što se tiče svojih budućih stanja i postupanja) oba sistema bi trebalo da su podjednako dobra.
Naravno, sve je to dosta relativno. Jedno ne isključuje drugo, kako mi je rečeno. Ljudi koji se bave Runama, bavili su se i Tarotom. Među tarotolozima postoji interesovanje za Rune. Jedino što neki nemaju vremena da se bave sa obe stvari, ili možda misle da samo u jednoj mogu biti najbolji
Ivan Vukadinović

Коментари

Популарни постови са овог блога

Псеудопатриотизам

Како је плитак Дејан Стојиљковић

Винчанска култура и систем вредности